Lagledare

13

14

15

16

18

Eva Sandberg

Rasmus Andersson

Rickard Sandberg

Robin Ember

Viktor Fahlén

Linus Nylen

Från vänster: Linus Nylén, Markus Fröjd, Eva Sandberg, Carl Bengtsson & Rikard Sandberg